F-BTX

 

Forlenger effekten av Botox behandling og  reduserer dynamiske rynker.

 

 

Botox injeksjoner er en populær dermatologisk behandling for å umiddelbar  jevne moderate til dype rynker. Botoxtoksinet injisert i huden, blokkerer frigjøringen av nevrotransmitter. ACH (ACETYLKOLIN) spalter SNAP-25-proteinet og dermed forhindrer man samling av SNARE-komplekset (store proteinkomplekser). Dermed stoppes nervesignalet og forhindrer at muskelcellen kontraherer, den blir  lammet. Slike injeksjoner må utføres hver sjette måned. F-BTX  reduserer muskelkontraksjon ved å redusere frigjøring av ACH samtidig som det skjer en blokkering av kalsiumioner som er nødvendig for å forhindre transport av signalet ut gjennom cellemembranen.  F-BTX forsterker og opprettholder effekten av Botox i lengre tid.

Anti-rynke effekten til  F-BTX  sammen med  Botox  øker effekten med 3 ganger sammenlignet med bare Botox etter 6 måneder

Aktive ingredienser

 

  • Octapeptides & pentapeptides 10%.
  • Hyaluronic acid 0,1%.

 

Hvordan benyttes produktet?

 

  • fraksjonell meso
  • nålfri elektroporering